• datik.law@gmail.com

  • تماس با ما:697 44 860 021 - 20 92 52 88 021

  • زمان : شنبه - چهارشنبه 16:30 - 09:30

تأسیس شرکت

شرکت

هر شرکتی دارای یک  شخصیت حقوقی مستقل از مؤسسین و سهامدارن خود است و  از اجتماع دو یا چند نفر شریک یا سهامدار و یا مؤسس با اهداف مشترک (معمولاً تجاری) تشکیل می­شود.

طبق قانون تجارت ایران، هفت نوع شرکت داریم که در این بین، شرکت­های سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود و تضامنی دارای متقاضی بیشتری برای ثبت دراداره ثبت شرکت­ها هستند.

برای ثبت شرکت ابتدا باید هدف و موضوع فعالیت خود را مشخص کنید تا ببینید چه شرکتی مناسب کسب و کار شما می باشد.

هر شرکتی برای ثبت نیاز به نام دارد ، نام شرکت باید شرایط زیر را داشته باشد:

 

-دارای ریشه فارسی باشد یعنی در فرهنگ لغات دهخدا یا معین موجود باشد.

- قبلاً به ثبت نرسیده و تکراری نباشد.

-به صورت حروف و سه سیلابی باشد.

-از اسامی خاص نباشد.

-مخالف شئونات اسلامی و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

-از اسامی شعرا و دانشمندان و کاشفان معاصر نباشد.

-باعث فریب افکار عمومی نشود.