• datik.law@gmail.com

  • تماس با ما:697 44 860 021 - 20 92 52 88 021

  • زمان : شنبه - چهارشنبه 16:30 - 09:30

تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد

ماده 183 قانون مدنی در عقد یا قرارداد بیان می­دارد: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها قرار گیرد.

بنابراین جزء اصلی قرارداد را توافق دو یا چند نفر تشکیل می­دهد، برای مثال در خرید خودرو یا ملک دو نفر توافق می­کنند که یکی (فروشنده) خودرو یا ملک خود را به دیگری بدهد و دیگری (خریدار) در قبال آن پولی (ثمن) را به فروشنده پرداخت کند.

طرف قرارداد ممکن است یک یا چند شخص حقیقی (انسان) یا شخص حقوقی (شرکت­ها و موسسات دولتی و غیر دولتی) باشند.

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع­المعامله نبودن فرد حائز اهمیت است و همچنین ممکن است آن شخص به نمایندگی یا وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند، در این صورت باید اعتبار و حدود اختیارات نماینده یا وکیل در برگه نمایندگی یا وکالتنامه او بررسی شود و نیز ذکر شماره و مشخصات آنها را در متن قرارداد ضروری است.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) ضروری است تا موضوع فعالیت شرکت و اشخاص دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای ما مشخص گردد.

سوألات مرتبط با تنظیم قرارداد

چرا باید به وکیل مراجعه کنم؟؟

- صرفه­جویی در هزینه

-پیشگیری از ورود خسارات در آینده

-رعایت اصول شکلی و ماهوی حقوقی

-برخورداری وکیل از اطلاعات حقوقی کافی

مدارک لازم جهت تنظیم قرارداد

-مدارک شناسایی طرفین قرارداد

-ارائه اسناد و مدارک و یا توافقات طرفین قرارداد