• datik.law@gmail.com

  • تماس با ما:8404 295 939 98+

  • زمان : دوشنبه- جمعه 16:30 - 09:30

حضانت فرزند

حضانت به معنای پرورش کودک، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی و اخلاقی است بنابراین شامل نگهداری از طفل و حفظ و اداره اموال او و نیز تربیت و پرورش اخلاقی و معنوی کودک و همچنین توجه به نیازهای عاطفی او نیز می­شود.

طبق مواد قانون مدنی، حضانت هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است و در صورت تصمیم والدین به طلاق و جدایی،

اگر فرزند (چه دختر چه پسر) کمتر از 7 سال باشد، الویت حضانت با مادر است

اگر فرزند بیش از 7 سال باشد، تا قبل از رسیدن به سن بلوغ (دختر تا 9 سال قمری و پسر تا 15 سال قمری) تحت حضانت پدر است

پس از آنکه فرزند به سن بلوغ رسید، خود تعیین می­کند که با پدر زندگی کند یا مادر، به عبارت دیگر شرط سقوط حضانت، بلوغ فرزند است.

در صورتی که پدر یا مادر مدعی عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی کسی که فرزند تحت حضانت اوست، می­باشد میتواند به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه با رعایت مصلحت فرزند، تصمیم مقتضی را اتخاذ می­کند.

سوألات مرتبط با حضانت فرزند

چرا باید به وکیل مراجعه کنم؟؟

-عدم نیاز به حضور موکل در دادگاه

-جلوگیری از طولانی شدن دادرسی

-اثبات بی کفایتی مسئول حضانت در انجام تکالیف مقرر و سلب حق حضانت از وی

-پیگیری قضایی در صورت ایجاد مانع جهت ملاقات فرزند با اشخاص ذی­حق

-یاری رساندن به قاضی جهت کشف حقیقت

-برخورداری وکیل از اطلاعات حقوقی کافی

مدارک لازم جهت تقدیم دادخواست

- مدارک شناسایی موکل

- اصل یا رونوشت سند طلاق (در صورتیکه طلاق توافقی باشد ارائه توافقات الزامی است)

طلاق (طلاق توافقی)

طلاق با اراده مرد محقق می شود اما طبق قانون برای طلاق زوجین یا یکی از آنها باید به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش دریافت نمایند. یکی از مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود در صورت توافق زوجین جهت جدایی است که آن را طلاق توافقی می نامند.

سوألات مرتبط با طلاق

چرا باید به وکیل مراجعه کنم؟؟

-عدم نیاز به حضور موکل در جلسات مشاوره یا داوری یا دادگاه

-صرفه­ جویی در زمان (بین 7 الی 10 روز برای طلاق توافقی)

-در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد، حضور حداقل یم وکیل در جلسه دادگاه الزامی است.

-حضور وکیل در دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق بدون حضور شما

-برخورداری وکیل از اطلاعات حقوقی کافی

مدارک لازم جهت تقدیم دادخواست

- مدارک شناسایی موکل

- اصل سند ازدواج یا رونوشت آن

 

نفقه

نفقه شامل انفاق بر همسر (زوجه) و فرزندان، والدین و نزدیکان (اقارب) می­شود.

نفقه زوجه: تمام وسایلی است که یک زن برای گذراندن زندگی به آنها نیاز دارد مانند مسکن، لباس، غذا و ...

میزان نفقه زن، با توجه به عرف تعیین میگردد بعنوان مثال به زنی که در شمال شهر تهران زندگی می­کند و دارای خدمتکار است، در مقایسه با زنی که ساکن جنوب شهر تهران و فاقد خدمتکار است، نفقه بیشتری تعلق می­گیرد.

نفقه اقارب: تمام وسایلی است که یک شخص در صورت وجود شرایط لازم، باید برای فرزندان، والدین یا نزدیکان  نیازمند خود، فراهم نماید.

سوألات مرتبط با نفقه

چرا باید به وکیل مراجعه کنم؟؟

-عدم نیاز به حضور موکل در جلسات دادگاه

-صرفه­جویی در زمان

-درخواست استعلام جهت شناسایی اموال مرد و توقیف آنها

-درخواست صدور دستور بازداشت مرد، در صورت عدم پرداخت نفقه (پس از صدور حکم)

-برخورداری وکیل از اطلاعات حقوقی کافی

مدارک لازم جهت تقدیم دادخواست

- مدارک شناسایی موکل

- اصل سند ازدواج یا رونوشت آن

 

مهریه

مهریه از جمله حقوق مالی در نظر گرفته شده برای زوجه در اسلام است و در واقع مقدار مالی می­باشد که زوج (شوهر) پرداخت آن را به زوجه (زن) در هنگام انعقاد عقد نکاح (ازدواج) یا پس از آن به عهده می­گیرد و بدین ترتیب ذمه­ی زوج به تأدیه­ ی آن مشغول و زوجه نیز با جاری شدن عقد نکاح، مالک آن مال خواهد شد.

مهریه عندالمطالبه: به محض مطالبه زوجه، باید توسط زوج پرداخت کند.

مهریه عندالاستطاعه: در صورت مطالبه از سوی زوجه و نیز توانایی مالی زوج، باید پرداخت شود.

سوألات مرتبط با مهریه

چرا باید به وکیل مراجعه کنم؟؟

-عدم نیاز به حضور موکل در جلسات دادگاه

-صرفه­ جویی در زمان

-درخواست استعلام جهت شناسایی اموال مرد و توقیف آنها

-درخواست صدور دستور بازداشت مرد، در صورت عدم پرداخت مهریه (پس از صدور حکم)

-برخورداری وکیل از اطلاعات حقوقی کافی

مدارک لازم جهت تقدیم دادخواست

- مدرک شناسایی موکل

- اصل سند ازدواج یا رونوشت آن