مهریه

چاپ

مهریه

مهریه از جمله حقوق مالی در نظر گرفته شده برای زوجه در اسلام است و در واقع مقدار مالی می­باشد که زوج (شوهر) پرداخت آن را به زوجه (زن) در هنگام انعقاد عقد نکاح (ازدواج) یا پس از آن به عهده می­گیرد و بدین ترتیب ذمه­ی زوج به تأدیه­ ی آن مشغول و زوجه نیز با جاری شدن عقد نکاح، مالک آن مال خواهد شد.

مهریه عندالمطالبه: به محض مطالبه زوجه، باید توسط زوج پرداخت کند.

مهریه عندالاستطاعه: در صورت مطالبه از سوی زوجه و نیز توانایی مالی زوج، باید پرداخت شود.

سوألات مرتبط با مهریه

چرا باید به وکیل مراجعه کنم؟؟

-عدم نیاز به حضور موکل در جلسات دادگاه

-صرفه­ جویی در زمان

-درخواست استعلام جهت شناسایی اموال مرد و توقیف آنها

-درخواست صدور دستور بازداشت مرد، در صورت عدم پرداخت مهریه (پس از صدور حکم)

-برخورداری وکیل از اطلاعات حقوقی کافی

مدارک لازم جهت تقدیم دادخواست

- مدرک شناسایی موکل

- اصل سند ازدواج یا رونوشت آن