ویزای توریستی

چاپ

ویزای توریستی کانادا

 یکی از روش های متداول برای مسافرت و گردش در کشورهای گوناگون، اخذ ویزای توریستی است. کانادا از جمله کشورهایی است که متقاضیان زیادی به عنوان ویزیتور کوتاه مدت جهت دیدار با اقوام و آشنایان، بازدید از جاذبه های گردشگری کانادا، شرکت در همایش و کنگره و یا دوره های کوتاه مدت تحصیلی قصد ورود به این کشور را دارند دولت کانادا به علت کثرت درخواست های ویزای توریستی کانادا، قوانینی بسیار جدی در این زمینه برای ورود متقاضیان خارجی وضع نموده است؛ البته وکلای داتیک ضمن آشنا نمودن شما با این قوانین و تکمیل دقیق مدارک، روند اخذ ویزای توریستی کانادا را تسهیل خواهند نمود.

 

اعتبار ویزای توریستی کانادا:

اعتبار ویزاهای کانادا به هنگام ورود به کانادا توسط افسران اداره مهاجرت و مرزبانی کنترل می شوند. به طور کلی اعتبار ویزای توریستی به سه دسته تقسیم می شود:

1- ویزای یک بار ورود یا Single که مدت آن حداکثر شش ماه است و دارنده تنها یک بار امکان ورود به خاک کانادا را دارد.

2- ویزای چند بار ورود یا Multiple که مدت آن پنج سال (برای متقاضیان ایرانی) است و دارنده امکان ورود به خاک کانادا را بیش از یک در مدت زمان اعتبار ویزا خواهد داشت ولی نمی تواند بیش از شش ماه متوالی در کشور کانادا اقامت داشته باشد. (به عبارت دیگر دارنده ویزای چند بار ورود یا Multiple میبایست هر شش ماه یک بار از مرز کشور کانادا خارج و مجدداً وارد این کشور شود.)

3- ویزای Super Visa که مدت آن پنج سال (برای متقاضیان ایرانی) است و دارنده امکان ورود به خاک کانادا را بیش از یک در مدت زمان اعتبار ویزا خواهد داشت ولی نمی تواند بیش از دو سال متوالی در کشور کانادا اقامت داشته باشد. (به عبارت دیگر دارنده ویزای Super Visa میبایست هر دو سال یک بار از مرز کشور کانادا خارج و مجدداً وارد این کشور شود.)

 

توجه داشته باشید که:

 

مدارک موردنیاز برای ویزای توریستی:

 

هزینه:

Biometric

Super Visa

Multiple

Single

$85

$100

$100

$100

 

لطفاً جهت ارزیابی رایگان شرایط شما توسط وکلای داتیک، نسبت تکمیل فرم ارزیابی اقدام فرمایید.