برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی ورزشکاران

چاپ

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی ورزشکاران

ورزشکاران و دست اندرکاران امور ورزشی می توانند از طریق روش خوداشتغالی در دو سطح فدرال و استانی به کانادا مهاجرت کنند. طبق آئین نامه های مهاجرت کانادا IRPR)) ورزشکار خوداشتغال کسی است که قصد وی پس از ورود به کانادا ادامه فعالیت های خوداشتغالی خود بوده و نیز در پنج سال قبل از اقدام به مهاجرت از این طریق، حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

 

لیست مشاغل ورزشی در برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

طبق طبقه بندی های مشاغل کانادا (National Occupational Classifications) که به اختصار NOC نامیده می شود، مشاغل ورزشی عبارتند از:

۵۲۵۱

قهرمانان ورزشی

۵۲۵۲

مربیان ورزشی

۵۲۵۳

مسؤولان ورزشی و داوران

۵۲۵۴

مدیران برنامه و مدرسان فعالیت های تفریحی، ورزشی و تندرسی

 

لازم به ذکر است که صرف قرار گرفتن شغل متقاضی در فهرست فوق کافی نبوده و متقاضی برای مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی باید به صورت خوداشتغال یا در سطح بین المللی فعالیت داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه متقاضی داور ورزشی بوده ولی به عنوان کارمند یک موسسه دولتی یا خصوصی فعالیت داشته باشد، پذیرفته نیست اما اگر همین فرد با دریافت پول از موسسات دولتی یا خصوصی مسابقاتشان را داوری و از این راه امرار معاش کند، آن وقت خوداشتغال محسوب می شود.

 

امتیازبندی گروه ورزشکاران در برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

فاکتورهایی که برای کسب امتیاز ورزشکاران ملاک است عبارتند از: سن، تحصیلات، سابقه کار، آشنایی با زبان و انطباق پذیری

معمولاً ورزشکاران در این روش برای کسب امتیاز لازم مشکلی ندارند چرا که حداکثر امتیاز در نظر گرفته شده در برنامه خود اشتغالی در کانادا، 100 امتیاز است و متقاضی فقط به کسب 35 امتیاز برای قبولی نیاز دارد در نتیجه کسب امتیاز جهت شرکت در این برنامه آسان است. همچنین می توان گفت که اگر مجموع امتیازات متقاضی به 35 برسد، می تواند بدون نیاز به مدرک زبان در برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی شرکت کند.

 

16 سال یا کمتر

0 امتیاز

21 الی 49 سال

10 امتیاز

17 سال

2 امتیاز

50

8 امتیاز

18 سال

4 امتیاز

51 سال

6 امتیاز

19 سال

6 امتیاز

52 سال

4 امتیاز

20 سال

8 امتیاز

53 سال

2 امتیاز

 

مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا و حداقل 17 سال تمام وقت و یا معادل آن

25 امتیاز

دو یا بیشتر مدرک دانشگاهی در سطح کارشناسی و حداقل 15 سال تمام وقت و یا معادل آن

22 امتیاز

یک سه سال مدرک، گواهینامه بازرگانی یا کارآموزی و حداقل 15 سال تمام وقت و یا معادل آن

22 امتیاز

یک مدرک دانشگاهی از دو سال یا بیشتر در سطح لیسانس و حداقل 14 سال تمام وقت و یا معادل آن

20 امتیاز

یک دو سال مدرک، گواهینامه بازرگانی یا کارآموزی و حداقل 14 سال تمام وقت و یا معادل آن

20 امتیاز

یک مدرک دانشگاهی یک ساله در سطح لیسانس و حداقل 13 سال تمام وقت و یا معادل آن

15 امتیاز

یک سال مدرک، گواهینامه بازرگانی یا کارآموزی و حداقل 13 سال تمام وقت و یا معادل آن

15 امتیاز

یک سال مدرک، گواهینامه بازرگانی یا کارآموزی و حداقل 12 سال تمام وقت و یا معادل آن

15 امتیاز

دیپلم

5 امتیاز

 

دو سال سابقه مرتبط

20 امتیاز

سه سال سابقه مرتبط

25 امتیاز

چهار سال سابقه مرتبط

30 امتیاز

پنچ سال سابقه مرتبط

35 امتیاز

 

مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه یکی از پنج عامل انتخاب برای ورزشکاران بوده که حداکثر 24 امتیاز دارد. از آنجا که حداقل امتیاز لازم جهت قبولی، 35 امتیاز است و کسب این امتیاز دشوار نیست، معمولاً ورزشکاران می توانند بدون نیاز به مدرک زبان در برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی شرکت نمایند.

 

سابقه کار قبلی در کانادا

5 امتیاز

سابقه  تحصیل قبلی در کانادا

5 امتیاز

داشتن بستگان در کانادا

6 امتیاز

                                     

توضیحات

 

 هزینه های دولتی

متقاضی اصلی

1050 دلار

همسر  و فرزندان (هر نفر)

550 دلار

فرزند زیر 22 سال

150 دلار

 

 مدارک مورد نیاز

 

 

درصورتی که شغل شما از جمله مشاغل ورزشی مذکور می باشد و مایل به امتیازبندی و شرکت در برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی ورزشکاران هستید،

می توانید نسبت به تکمیل فرم ارزیابی رایگان اقدام و از مشاوره رایگان وکلای داتیک بهره مند شوید.